[an error occurred while processing this directive]

Kişisel Bilgiler

Dr. Anna Golovko  

Doktor

E-Posta:"golovko.anna" at "gmail" dot "com" dot "tr"

Telefon: ( +90) (312) 297 78 12

 

AKADEMİK DERECELER

Doktora: Ankara Üniversitesi , İktisat, 2006-2014

Tez: “Avrasya Ülkelerinin Dış Ticaretlerinin Çekim Modeli çerçevesinde Analizi”, Danışman: Prof. Dr. Hasan Şahin

Yüksek Lisans: Kırgısiztan-Türkiye Manas Üniversitesi , İktisat, 2003-2005

Tez: “Türkiye Avrasya Ülkeleri Dış Ticaret İlişkilerinin Gelişimi ve Karşılaşılan Temel Problemler”Danışman: Prof. Dr. Salahattin Sarı

Lisans: Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi , Uluslararası İktisadi İlişkiler, 1998-2003

PROFESYONEL İLGİ ALANLARI

 • Makroiktisat
 • Dış Ticaret
 • Çekim Teorisi
 • Büyüme Teorisi
 • Bölgesel İktisat
 • Çevre Ekonomisi

AKADEMİK YAYINLAR

 • Kızıltan, M. & Golovko, A., (2019). Fiscal and Economic Impacts of Populatıon Ageing: The Case of Turkey. In M. Meciar, K. Gökten & A. A. Eren (Eds.), Economic and Business Issues in Retrospect and Prospect (pp. 289-301). London: IJOPEC Publication
 • Kızıltan, M., Golovko, A., Yereli, A.B., (2019). Feldstein-Horioka Bulmacası: İkinci Nesil Panel Eş-Bütünleşme Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 20(1), 61-79.
 • Kızıltan, M., Golovko, A., Yereli, A.B., (2018). Casual Relationship Between Infrastructure Expenditures and Regional Income: The Case of Turkey, 5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, in Milan, Italy, Ekim 2018.
 • Kızıltan, M. & Golovko, A. (2017). R. Pindyck & D. Rubinfeld tarafından yazılan Mikroiktisat kitabının sekizinci baskısından çeviri içinde 15. Bölüm: Kamu Malları, Dışsallıklar ve Devlet Davranışları. Palme Yayınevi. Ankara.
 • Golovko, A., Kızıltan, M., Yereli, A.B., (2016). The Relationship Between Foreign Direct Investment and Economic Growth: Evidence from “Second Generation” Panel Cointegration Techniques, 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, in Amsterdam, Netherlands, Ekim 2016.
 • Kızıltan, M. & Golovko, A. (2016). Testing the Saving-Investment Relationship for the Country Groups Classified by Income Levels, 24th International Academic Conference in Barcelona, Spain, 28 Haziran-01 Temmuz 2016, s. 51.
 • Golovko, A., Kızıltan, M., Yereli, A.B. (2015). A Gravity Model Analysis of Turkey-EU Trade Relations for the Period of 2004-2014, 1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society in Munich, Germany, 29-30 Ekim 2015, s. 35.
 • Kızıltan, M. & Golovko, A. (2015). Analysis the Determinants of Inflation Dynamics in Turkey, 17th International Academic Conference in Vienna, Austria. 21-24 Haziran 2015, s. 47.
 • Golovko, A., (2014). Avrasya Ülkelerinin Bölgesel ve Uluslararası Ticaret Entegrasyonu Analizi, Türkiye Ekonomi Kurumu Konferansı, Antalya/Türkiye, Ekim 2014.
 • Golovko, A., (2014). Avrasya Ülkelerinin Bölgesel ve Uluslararası Ticaret Entegrasyonu Analizi, Avrasya Sosyal Bilimler Forumu, Almaty/Kazakistan, Kasım 2014.
 • Golovko, A., (2013). Avrasya Ülkelerinin Dünya Ticaret Sistemine Entegrasyonu, Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi, 2(2)/2013, s. 167-192.
 • Golovko, A., (2010). Vertical Specialization and Trade Flows of the USSR's Successor States: Gravity Approach, World Trade Organization, PhD Internship Programme in Geneva/Switzerland, Aralık 2010.
 • Golovko, A., (2009). Çekim Modeli: Avrasya Ülkelerinin Dış Ticareti, ODTÜ SBE 1. Sosyal Bilimler Doktora Öğrencileri Çalıştayı, Ankara/Türkiye, Mayıs 2009.
 • Golovko, A., (2009). Çekim Modeli: Avrasya Ülkelerinin Dış Ticareti, Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, Eskişehir/Türkiye, Haziran 2009.

İŞ DENEYİMİ

 • 2015-devam ediyor: Sosyoekonomi Dergisi, Editör Yardımcısı
 • 2012, 2015 ve 2017: T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı eğitim programlarında ve Rusça internet sayfasının hazırlanmasında tercümanlık
 • 2014-2015: Favor Trans Lojistik ve Taşımacılık San. Tic. A.Ş. – Danışmanlık Departmanı Direktörü
 • 2010: Dünya Ticaret Örgütü’nün Doktora Programı kapsamında Dünya Ticaret Örgütü’nde Doktora tezi araştırması (İsviçre-Cenevre)[an error occurred while processing this directive]